8 X 11

“een eerbetoon aan alle femilies en ok d’overige leje van ut Paporkest, die al achtentachetig jaar eel verdienstuluk een bijdrage geleverd ebbe aan ut dweilgebeure in ’t Krabbegat.”

Speel 8 X 11